Bao Cao Su Đôn Dên

Bao cao su đôn dên của nhật rung loại nhỏ có dây đeo.Có nên dùng bao đôn dên hở đầu không.Bao cao su don den lưới 10cm 2 dau.Sử dụng được mấy lần khúc đầu

0979.86.2002