Dương Vật Giả Gắn Tường

Dương vật giả gắn tường. Cách dùng Chim Cu dán tường hít sàn. Dương vật giả hít tường có không rung. Bán dương vật giả giống thật

0979.86.2002